fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de CSG De Waard-app ontvangt u deze informatie direct op uw telefoon of tablet.
Elke maand ontvangt u ook onze digitale nieuwsbrief. Hierin treft u een samenvatting aan van alle informatie die op de site staat over de volgende maand. Zo bent u steeds tijdig op de hoogte van activiteiten die er gaan plaatsvinden.
Hieronder vindt u ze als pdf-bestand. U bent vrij deze te openen of te downloaden. Denkt u eraan strookjes eventueel uit te printen en in te leveren?

U kunt de informatie ook lezen op de facebookpagina van de school, waarop veel foto’s te zien zijn van actuele schoolactiviteiten.

Vaak wordt de school benaderd om als doorgeefluik te fungeren voor allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

23
april

De Koningsspelen

Vandaag hield De Hoeksteen de Koningsspelen op school. En wat hebben we het getr...

23
april

Trefwoord - welke verhalen vertellen we de kinderen?

Op dit moment zijn we bezig met het thema ‘Sterken’. Hoe kun je iema...

23
april

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat e...

22
april

Nieuws uit de schooltuin

Boom hergebruikenOp het schoolplein was met de storm een boom omgewaaid. Deze is...

22
april

Hartjesactie de Open Waard

Wil jij iets doen voor iemand uit jouw buurt?  Doe mee aan deze actie: knut...

22
april

Leren zichtbaar maken: Ik zet mij in

In vorige nieuwberichten heeft u kunnen lezen dat wij bezig zijn met de onderwij...

21
april

Vakantie activiteiten door Hoeksche Waard Actief

De meivakantie komt er aan. Hoeksche Waard Actief organiseert, in samenwerking m...

7
april

Verkeersactiviteiten in mei

Op 17, 18 en 19 mei staan er wederom verkeerslessen op het programma. Wij zijn n...