fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur. Om een verzoek in te dienen, vult u het verlofformulier in.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.

 

Vakantieroosters

2019 - 2020

2020 - 2021

Eerste schooldag maandag 2 september 2019 maandag 31 augustus 2020
Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019 19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2020 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020 22 t/m 26 februari 2021
Pasen 10 t/m 13 april 2020 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 20 april t/m 1 mei 2020 26 april t/m 7 mei 2021
Bevrijdingsdag 5 mei 5 mei
Hemelvaartsvakantie  21 en 22 mei 2020 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 1 juni 2020 24 mei 2021
Zomervakantie  20 juli t/m 28 augustus 2020 19 juli t/m 27 augustus 2021
     
Studiedagen 16 september n.n.b.
  25 september  
  24 januari  
  28 mei  
  7 juli  
     
Extra vrije dagen 5 december (vanaf 12.30 uur) n.n.b.
  20 december (vanaf 12.15 uur)  
  21 februari (heel de dag)  
  4 mei (onder voorbehoud, heel de dag)  
  17 juli (vanaf 12.15 uur)