fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur. Om een verzoek in te dienen, vult u het verlofformulier in.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.

 

Vakantieroosters

2020 - 2021

2021 - 2022

Eerste schooldag maandag 31 augustus 2020 maandag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen 2 t/m 5 april 2021 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsvakantie  13 en 14 mei 2021 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 24 mei 2021 6 juni 2022
Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 11 juli t/m 19 augustus 2022
     
Studiedagen 15 okt, 22 jan, 1 mrt, 13 apr, 16 jun di 14 sept, do 25 nov 2021
  LET OP: taalklas 30 mrt i.p.v. 13 april ma 10 jan, vr 25 feb en wo 8 jun 2022
     
Extra vrije dagen / dagdelen vr 4 dec 12.30 uur vrij vr 3 dec 12.30 uur vrij
  vr 18 dec 12.30 uur vrij vr 24 dec hele dag vrij
  vr 19 feb hele dag vrij di 7 juni hele dag vrij
  di 25 mei (onder voorbehoud) vr 8 juli 12.30 uur vrij
  vr 16 jul 12.15 uur vrij