fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur. Om een verzoek in te dienen, vult u het verlofformulier in.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.

 

Vakantieroosters

2021 - 2022

Eerste schooldag maandag 30 augustus 2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaartsvakantie  26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022
   
Studiedagen di 14 sept, do 25 nov 2021
  ma 10 jan, vr 25 feb en wo 15 jun 2022
   
Extra vrije dagen / dagdelen vr 3 december 12.30 uur vrij
  vr 24 december hele dag vrij
  di 7 juni hele dag vrij
  vr 8 juli 12.30 uur vrij