fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Vakantierooster en verlof

Verlofregeling en verzuim

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin uw kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Buitengewoon vakantieverlof wordt door de leerplichtwet beperkt tot zeer uitzonderlijke gevallen.

Alle verzoeken kunt u 6 weken van te voren schriftelijk indienen bij de adjunct-directeur. Om een verzoek in te dienen, vult u het verlofformulier in.

Er kunnen zich situaties voordoen om een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek in te dienen. Indien dit gaat om ‘verlof wegens gewichtige omstandigheden’ kan de directie dit verlenen voor maximaal tien dagen.

Gewichtige omstandigheden zijn:

  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van familieleden;
  • ambtsjubilea van ouders/grootouders, huwelijksjubilea, e.d.;
  • sociale- of medische indicatie betreffende één van de gezinsleden;
  • belangrijke redenen naar het oordeel van de directie, maar geen vakantie.

Hieronder vallen dus geen lange weekenden, vakanties en andere uitstapjes.

 

Vakantieroosters

2020 - 2021

 
Eerste schooldag maandag 31 augustus 2020  
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020  
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021  
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021  
Pasen 2 t/m 5 april 2021  
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021  
Bevrijdingsdag 5 mei  
Hemelvaartsvakantie  13 en 14 mei 2021  
Pinksteren 24 mei 2021  
Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021  
     
Studiedagen 15 okt, 22 jan, 1 mrt, 13 apr, 16 jun  
  LET OP: taalklas 30 mrt i.p.v. 13 april  
     
Extra vrije dagen / dagdelen vr 4 dec 12.30 uur vrij  
  vr 18 dec 12.30 uur vrij  
  vr 19 feb hele dag vrij  
  di 25 mei (onder voorbehoud)  
  vr 16 jul 12.15 uur vrij