fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ondersteuning van leerlingen & passend onderwijs

Op De Hoeksteen hebben we, in overeenstemming met onze visie, een goed systeem om leerlingen te ondersteunen bij hun ontwikkeling. We volgen de prestaties van alle kinderen nauwlettend. Dit geeft ons de mogelijkheid het onderwijs af te stemmen op het individuele kind. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het kind hanteren we als school het leerlingvolgsysteem van Cito, methode gebonden toetsen, het volgsysteem ‘Op School’ voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de observaties in de groep.

De basisondersteuning en de extra ondersteuning van onze school is, zoals beschreven in ons schoolondersteuningsprofiel en in de inleidende, algemene brief voor bijna alle kinderen toereikend, maar niet altijd.

U kunt lezen wat dit voor u als ouder en voor uw kind betekent en met wie u te maken kunt krijgen op de sub-pagina's die bij deze pagina horen.