fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Van harte welkom bij CBS De Hoeksteen                                              

 

Onze missie: Ik groei en bloei op mijn manier met oog voor de ander en met plezier!

 

Kernwaarden

Geloof
De Hoeksteen is een open christelijke school. Leerlingen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God scheppen we een basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We hechten waarde aan een goede en veilige sfeer, rust, structuur en regels. We gaan respectvol met elkaar en anderen om en verwachten dat ook van leerlingen en ouders.

Groei
We ondersteunen de leerlingen in de ontwikkeling van hun (basis)vaardigheden en kennis, zodat zij optimale resultaten behalen die bij hun individuele mogelijkheden passen. Naast de cognitieve ontwikkeling van de leerling zorgt een goede sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling voor evenwicht in de persoonlijke ontwikkeling. 

Eigenheid
We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen, niet van gelijkheid. Zo ontwikkelt elke leerling zich op zijn eigen, persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elke leerling gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen beschermd en vergroot worden. 

Samen
Voor de persoonlijke ontwikkeling van een leerling, vinden we het belangrijk dat leerlingen samenwerken, elkaar helpen, elkaar uitdagen en met elkaar leren. De school en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede samenwerking tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. 

Plezier
De leerlingen leren dat ze hun vele talenten kunnen benutten. We bieden hen een rijk aanbod. We vinden de pedagogische kant en het sociaal-emotioneel welbevinden zeker zo belangrijk. We streven ernaar om het onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden.

 

Kennismaken met onze school
Wilt u nader kennismaken met onze school dan kunt u via deze link of via de mail (hoeksteen@csgdewaard.nl) contact opnemen. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. Onze school is ook via Facebook (CBS DeHoeksteen OBL) en Instagram (www.instagram.com/dehoeksteen.obl) te volgen.

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

27
februari

Lezen voor de KINDERJURY

De kinderen van groep 5 tot en met 8 lezen voor de KINDERJURY 2024!Kinderen die...

27
februari

Muziekschool Hoeksche Waard - Nieuw Talent Orkest

Dit keer niet een muzikale uitnodiging voor kinderen, maar voor volwassenen.We s...

27
februari

Trefwoord

De komende periode houden we ons bezig met het thema ‘Buitenspel’. O...

15
februari

School op Seef - Hulpouders gezocht voor de verkeerslessen

Nu de mooie dagen ons weer tegemoet komen, gaan we in de maanden april en mei we...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

208

Leerlingen
30

Teamleden
10

Groepen

Agenda

Theatervoorstelling Toeti groep 1/2b en 3

  • 04 maart 2024

Gastles muziek groep 1/2

  • 06 maart 2024

AC vergadering

  • 07 maart 2024