fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Welkom bij CBS De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is. Onze missie is dan ook: De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!
Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u kunt u via deze link, of via 0186 619661, contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,

Marco de Jong, directeur
Yvonne Verweij-Nobel, adjunct-directeur

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

26
maart

Trefwoord

Op dit moment zijn we nog bezig met het thema ‘Oplossen’. In de vori...

22
maart

Wij hebben meegedaan aan de opschoondag

Morgen is het nationale opschoondag. Vandaag hebben wij er met de kinderen al aa...

22
maart

De GMR van CSG De Waard zoekt een nieuw lid voor de oudergeleding!

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van CSG De Waard denkt, praat e...

22
maart

Dinsdag 26 maart: Workshop interactief voorlezen

Wist u dat? Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van uw kind. Denk aan wo...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

183

Leerlingen
30

Teamleden
10

Groepen

Agenda

Oudergebedsgroep

  • 03 april 2019
  • 08:30 uur

Groep 7 theorie verkeersexamen

  • 04 april 2019

Studiedag; alle leerlingen vrij

  • 09 april 2019

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie