fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Welkom bij CBS De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is. Onze missie is dan ook: De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u kunt u via deze link, of via 0186 619661, contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,

Yvonne Verweij-Nobel, directeur

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

24
november

Trefwoord

Op dit moment behandelen we het thema ‘Zie je het?’. In de vorige ni...

19
november

Hoeksteen in Actie voor de WinterEfteling - Sponsorloop

Op 10 december tussen 12.45 uur en 14.30 uur willen wij een sponsorloop organise...

18
november

Struinen op De Staart van HWL

Op dinsdag 16 november ging groep 7 struinen op De Staart van HWL. Het stukje da...

18
november

Voorstelling Inspecteur S en de grote doorbraak

Op maandag 15 november gingen de kinderen van groep 5 tot en met 8 naar de voors...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

180

Leerlingen
32

Teamleden
10

Groepen

Agenda

Sinterklaasfeest

  • 03 december 2021

Sponsorloop Winterefteling

  • 10 december 2021

Walk Trough Kerstmarkt

  • 22 december 2021

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie