fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Welkom bij CBS De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is. Onze missie is dan ook: De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u kunt u via deze link, of via 0186 619661, contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,

Marco de Jong, directeur
Yvonne Verweij-Nobel, adjunct-directeur

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

15
juli

Nieuws uit de schooltuin

We hebben weer heel veel geleerd en geproefd afgelopen maand in de schooltuin. V...

15
juli

Nieuwe OR leden

Eerder heeft u kunnen lezen dat we afscheid hebben genomen van zes OR leden. Inm...

15
juli

Trefwoord

We hebben sluiten Trefwoord af met elkaar, om daarna van een welverdiende vakant...

8
juli

Activiteiten in de zomervakantie

Nieuw op het Wijckplein: De CreaWaard Kidsclub!In de zomervakantie is er een gro...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

180

Leerlingen
32

Teamleden
10

Groepen

Agenda

Eerste schooldag

  • 30 augustus 2021

Informatie ochtend Aalscholver

  • 08 september 2021

Informatie ochtend Zilvermeeuw

  • 10 september 2021

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie