fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Welkom bij CBS De Hoeksteen

De basisschool is een deel van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind(eren) heel wat uren toe aan de zorg van de leerkrachten op de basisschool. Een basisschool kiest u dan ook met zorg.

Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en resultaten. Op De Hoeksteen werken we aan goede resultaten, maar bovenal vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. We sluiten daarom zoveel mogelijk aan bij de individuele ontwikkeling van ieder kind. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een goede sociale omgeving, zodat voor iedereen goed leren mogelijk is. Onze missie is dan ook: De Hoeksteen, samen lerend naar een solide toekomst!

De Hoeksteen is een open christelijke school. Kinderen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God willen we een basis scheppen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. Via deze link en alle andere pagina's onder 'Onze school' kunt u meer over onze visie en wat dat betekent voor de vormgeving van ons onderwijs, lezen.

Wilt u nader kennismaken met onze school of wilt u uw kind(eren) inschrijven, dan kunt u kunt u via deze link, of via 0186 619661, contact opnemen met de adjunct-directeur. Voorafgaand aan de inschrijving vindt een gesprek en een rondleiding door de school plaats. We bespreken wat u van de school kunt verwachten en andersom.

Namens het team van CBS De Hoeksteen,

Marco de Jong, directeur
Yvonne Verweij-Nobel, adjunct-directeur

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

17
juli

Nieuws uit de moestuin

Groep 5 en groep 6 hebben onlangs in de moestuin gewerkt. De tijd van oogsten is...

16
juli

Tot ziens groep 8!

Dat was het dan. De afscheidsmusical is geweest, groep 8 is de school uit gefiet...

16
juli

De Hoeksteen in Het Kompas

Op vrijdag 3 juli stond er een mooi artikel over onze school in Het Kompas.Heeft...

16
juli

Individuele ondersteuning - Sociaal makelaars helpen u op weg

Als het (even) niet lukt om de hulp te vinden die je nodig hebt, of de draad na...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

180

Leerlingen
32

Teamleden
10

Groepen

Agenda

Eerste schooldag

  • 31 augustus 2020

Ouder-kind startgesprekken groep 1/2 en 4-8

  • 07 september 2020

School op Seef Schoolbrengweek

  • 14 september 2020

Kinderwaard

Voor- tussen- en naschoolse opvang

Meer informatie