fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    CBS De Hoeksteen
    welkom op onze website

Van harte welkom bij CBS De Hoeksteen                                              

 

Onze missie: Ik groei en bloei op mijn manier met oog voor de ander en met plezier!

 

Kernwaarden

Geloof
De Hoeksteen is een open christelijke school. Leerlingen vanuit verschillende achtergronden zijn bij ons van harte welkom. Vanuit ons geloof in God scheppen we een basis voor een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarin wij wederzijds respect, normen en waarden willen uitdragen. We hechten waarde aan een goede en veilige sfeer, rust, structuur en regels. We gaan respectvol met elkaar en anderen om en verwachten dat ook van leerlingen en ouders.

Groei
We ondersteunen de leerlingen in de ontwikkeling van hun (basis)vaardigheden en kennis, zodat zij optimale resultaten behalen die bij hun individuele mogelijkheden passen. Naast de cognitieve ontwikkeling van de leerling zorgt een goede sociaal-emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling voor evenwicht in de persoonlijke ontwikkeling. 

Eigenheid
We gaan uit van de gelijkwaardigheid van mensen, niet van gelijkheid. Zo ontwikkelt elke leerling zich op zijn eigen, persoonlijke manier. We vinden het belangrijk dat het eigene van elke leerling gerespecteerd wordt en dat zijn gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen beschermd en vergroot worden. 

Samen
Voor de persoonlijke ontwikkeling van een leerling, vinden we het belangrijk dat leerlingen samenwerken, elkaar helpen, elkaar uitdagen en met elkaar leren. De school en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Een goede samenwerking tussen school en ouders doet het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen. 

Plezier
De leerlingen leren dat ze hun vele talenten kunnen benutten. We bieden hen een rijk aanbod. We vinden de pedagogische kant en het sociaal-emotioneel welbevinden zeker zo belangrijk. We streven ernaar om het onderwijs zo veel mogelijk af te stemmen op de individuele mogelijkheden.

 

Kennismaken met onze school
Wilt u nader kennismaken met onze school dan kunt u via deze link of via de mail (hoeksteen@csgdewaard.nl) contact opnemen. Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een gesprek en een rondleiding door de school plaats. Onze school is ook via Facebook (CBS DeHoeksteen OBL) en Instagram (www.instagram.com/dehoeksteen.obl) te volgen.

Onze teamleden

Nieuws van De Hoeksteen

23
april

Trefwoord

We gaan aan de slag met het thema ‘Begrijpen’. Over dat wat geheim i...

23
april

School op Seef - verkeerslessen en hulpouders gezocht

In de week van 1 april hebben de groepen 1/2 en 5 t/m 7 verkeersles gehad. De ki...

22
april

Hoeksche Waard Actief - Activiteiten in de meivakantie

De meivakantie begint bijna! Er is weer genoeg te doen in de Hoeksche Waard. Knu...

26
maart

Trefwoord

Het thema ‘Broodnodig’ stond centraal. Over het brood dat we dagelij...

Feitjes over De Hoeksteen

Meer Feitjes

208

Leerlingen
30

Teamleden
10

Groepen

Agenda

Laatste inschrijfmoment Avondvierdaagse

  • 24 april 2024

Koningsspelen

  • 26 april 2024

Meivakantie

  • 29 april 2024