fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

De Intern begeleider

Onze intern begeleiders (ib’er), Hettie Groeneveld en Christa van Velden, volgen de ontwikkeling van alle leerlingen. Zij coördineren de basis- en extra ondersteuning voor alle leerlingen die deze zorg nodig hebben vanwege leer- en/of gedragsproblemen.

Een intern begeleider ondersteunt collega’s met adviezen, nemen individuele toetsen bij de kinderen af en voeren (zorg)gesprekken met ouders, leerlingen en leerkrachten. Als de extra ondersteuning in de eigen groep er niet voor kan zorgen dat de leerling op het niveau van de groep mee kan blijven draaien, bespreken de leerkracht en de ib’er de ontwikkeling van deze leerling en spreken zij vervolgstappen af.

Hettie Groeneveld is de ib'er van groep 1 t/m 3 en van de Taalklas. Christa van Velden is de ib'er van groep 4 t/m 8. U kunt hen bereiken via ib.hoeksteen@csgdewaard.nl