fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

School Ondersteunings Plan

Alle kinderen in Nederland hebben recht op een zo passend mogelijk onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet passend onderwijs in 2014. Passend onderwijs betekent uitgaan van de mogelijkheden van leerlingen en aansluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.
Voor u ligt het schoolondersteuningsplan 'inzet middelen Passend Onderwijs', begroting 2023-2024 en begroting 2024 van CBS De Hoeksteen, hierin staat beschreven hoe wij op onze school passend onderwijs vormgeven. Het Schoolondersteuningsplan maakt deel uit van het schoolplan en het protocol zorgstructuur van onze school.