fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Onze externe (zorg)partners

Schoolmaatschappelijk werk 

Sara Ramzani is de schoolmaatschappelijk werker van onze basisschool, zij werkt op de donderdagochtend  Ze is bereikbaar via het schoolnummer, maar ook via 06-40716473 en haar mailadres: s.ramzani@kwadraat.nl. Het schoolmaatschappelijk werk is er voor u en al uw vragen met betrekking tot het opgroeien en opvoeden van uw kind(eren). Aarzel niet om eens binnen te stappen, omdat het prettig of nuttig kan zijn om met iemand van gedachten te wisselen, ook voor de kleine vragen!

 

 

De schoolarts

In groep 2 en 7 zijn er twee onderzoeken door de GGD. U ontvangt voorafgaande aan het onderzoek informatie over de inhoud van het onderzoek van de GGD.

 

Logopedie 

Elk jaar screent een logopedist onze 5-jarige leerlingen op het gebied van taal- en spraakproblemen. Opvallende uitkomsten worden met de ouders besproken. Mocht uw kind een vervolgonderzoek of de behandeling van een logopediste nodig hebben, kunt u bij de huisarts een verwijzing vragen. Wij werken samen met Logopediepraktijk Wijnmaalen, die in ons gebouw aan de Aalscholver is gevestigd. Dit is de praktijk van Lilian Wijnmalen. Fleur Oostveen werkt bij ons op school namens Wijnmaalen logopedie. Gegevens kunt u opvragen bij de intern begeleider, Hettie Groeneveld.