fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Nieuws & brieven

Op een basisschool bruist het van de activiteiten die soms voor één of een paar groepen gelden en soms voor de hele school. Op de site, onder ‘nieuws’, plaatsen we tijdig alle benodigde informatie over aanstaande activiteiten of een kort (foto)verslag. Onder ‘Agenda’ kunt u de activiteiten voor de komende maanden vinden. Via de Parro app ontvangt u veel informatie direct op uw telefoon of tablet.

Elke maand ontvangt u ook onze digitale nieuwsbrief. Hierin treft u een samenvatting aan van alle informatie die op de site staat over de volgende maand. Zo bent u steeds tijdig op de hoogte van activiteiten die er gaan plaatsvinden.

U kunt de informatie ook lezen op de facebookpagina (CBS DeHoeksteen OBL) van de school, waarop foto’s te zien zijn van actuele schoolactiviteiten. En u kunt ons ook volgen via Instagram: www.instagram.com/dehoeksteen.obl

Vaak wordt de school benaderd voor het verspreiden van allerlei informatie, reclame- en/of actiemateriaal. Als het materiaal betreft dat ligt op het terrein van cultuur, sport, onderwijs en religie en het niet in strijd is met de identiteit van de school, wordt het uitgedeeld. De school is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit materiaal.

23
april

Trefwoord

We gaan aan de slag met het thema ‘Begrijpen’. Over dat wat geheim i...

23
april

School op Seef - verkeerslessen en hulpouders gezocht

In de week van 1 april hebben de groepen 1/2 en 5 t/m 7 verkeersles gehad. De ki...

22
april

Hoeksche Waard Actief - Activiteiten in de meivakantie

De meivakantie begint bijna! Er is weer genoeg te doen in de Hoeksche Waard. Knu...

26
maart

Trefwoord

Het thema ‘Broodnodig’ stond centraal. Over het brood dat we dagelij...

21
maart

Creamiddag

De afgelopen twee weken hebben we op dinsdag een creamiddag georganiseerd voor d...

21
maart

Voorjaarstentoonstelling HWL

Op maandag 18 maart bracht het Hoekschewaards Landschap een voorjaarstentoonstel...

14
maart

Herhaalde oproep: hulpouders gezocht voor de verkeerslessen

In de maanden april en mei krijgen de leerlingen weer verkeersles in de praktijk...

14
maart

Doppenactie

Op de Hoeksteen zamelen we al enkele jaren plastic doppen in. Van het geld dat m...