fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
27
februari

Trefwoord

De komende periode houden we ons bezig met het thema ‘Buitenspel’. Over mensen die buitenspel raken of buitenspel gezet worden. Over hoe je anders kunt kijken en handelen naar mensen die niet meer mee kunnen doen.
Bijbel: De lamme op het dak (Matteüs 9, 1); Tien melaatsen (Lucas 17, 14); De blindgeborene (Johannes 9, 1); Doven horen, stommen spreken (Marcus 7, 31); De schoonmoeder van Petrus (Matteüs 8, 14); Enigst kind (Lucas 9, 37).

Daarna is het thema ‘Belangrijk’ aan de beurt. Over wat we belangrijk vinden en waar het leven echt om draait. Over waar we waarde aan hechten en wat vol waarde is.
Bijbel: Heersen of dienen? De beste plek aan tafel (Marcus 10, 32); Bartimeüs (Marcus 10,46); Intocht in Jeruzalem (Lucas 19, 29); Het penningske van de weduwe (Lucas 21,1).