fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Computers en nieuwe media

De school beschikt over voldoende moderne chromebooks om met een hele klas tegelijk met software te kunnen werken.

In groep 1 en 2 laten we de kinderen kennismaken met de computer met behulp van diverse online reken- en woordenschatprogramma’s die bij onze methode passen.

In de groepen 3 tot en met 8 werken de kinderen meerdere malen per week met digitale reken-, lees- en spellingprogramma’s en programma’s voor wereldoriëntatie. De kinderen leren het internet te gebruiken voor informatieverwerving. We hebben ervoor gekozen om de sites niet af te schermen, maar de kinderen ermee te leren omgaan, waarbij de docenten uiteraard toezicht houden.

Elke klas is voorzien van een modern digitaal schoolbord. De leerkrachten kunnen het onderwijs zo verrijken en ondersteunen met beeldmateriaal. Voor de verdere ontwikkeling en toepassing van ICT binnen ons onderwijs hebben we een ICT-beleidsplan opgesteld. Dit plan is een onderdeel van het schoolplan.