fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zelfstandig werken

We gebruiken in de groepen 1 t/m 8 de kleuren van een verkeerslicht wanneer de kinderen zelfstandig moeten werken. Dit gebeurt vooral bij kleine kringactiviteiten en het geven van verlengde instructie aan de instructietafel. Wanneer het verkeerslicht op oranje staat, mag een kind voor korte tijd niks aan de leerkracht vragen, wel aan de andere kinderen. Wanneer het licht op rood staat werkt iedereen zelfstandig en stil. De leerkracht geeft dan hulp aan specifieke leerlingen. Bij groen is de leerkracht beschikbaar. Ook het gebruik van het keuzebord bij de kleuters bevordert de zelfstandigheid. De kinderen en/of de leerkracht plannen met het keuzebord de dingen die zij gaan doen.