fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Zelfstandig werken

We gebruiken in de groepen 1 t/m 8 de kleuren van een verkeerslicht wanneer de kinderen zelfstandig werken. Dit gebeurt vooral bij kleine kringactiviteiten en het geven van verlengde instructie aan de instructietafel. Wanneer het verkeerslicht op oranje staat, mag een kind voor korte tijd niks aan de leerkracht vragen, wel met zachte stem aan de andere kinderen. Wanneer het licht op rood staat werkt iedereen zelfstandig en stil. De leerkracht geeft dan hulp aan specifieke leerlingen. Bij groen is de leerkracht beschikbaar.
We starten bij de kleuters al met het aanleren van goede vaardigheden om zelfstandig te kunnen werken. Dit doen we onder andere door het inzetten van het kiesbord, zodat de kinderen leren plannen welke dingen zij gaan doen.