fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image
30
augustus

Trefwoord

We zijn het schooljaar begonnen met de startweek van Trefwoord. We hebben onder andere met elkaar gesproken over: Wat wil je van jezelf laten zien? Welke eerste indruk wil geven? Het thema ‘Symbolen’ staat nu centraal. Welke symbolen kennen we vanuit de Bijbel en hoe welke betekenis hebben ze voor ons?
Bijbelverhalen onderbouw: Rispa haalt water (Johannes 4: 1-15); Jezus laat zich dopen (Matteüs 11, 5). Mozes en de brandende braamstruik (jongsten), Ik zal er zijn! (Exodus 2, 23 - 4, 17).
Bijbelverhalen middenbouw: Stromend water (Johannes 4, 1-15); Johannes doopt mensen (Matteüs 3, 1-12). Wolk en vuur (Exodus 13, 17-22).
Bijbelverhalen bovenbouw: Stromend water (Johannes 4, 1-15); Kopje onder (Matteüs 3, 1-12). De wolk en het vuur (Exodus 13, 17-22).

Daarna gaan we met het thema ‘Zuinig’ aan de slag. Over het belang van zorgvuldig omgaan met spullen, met de natuur en met mensen. Hoe laat je respect zien voor je medemens in spreken en handelen? Bijbelverhalen onderbouw: Gemopper om water (Exodus 15: 22 – 27); Gemopper om brood (Exodus 16: 1 – 18). Tien Woorden (Exodus 20); Een god die je kunt aanraken (Exodus 32, 1-35). Ga maar kijken! (Numeri 13, 1-20); Het land van God (Numeri 13, 21-33; 14, 1-10 en Deuteronomium 34).
Bijbelverhalen middenbouw: Gemopper om water (Exodus 15, 22-27); Het blijft moeilijk... (Exodus 16 en 17, 1-7). Tien regels (Deuteronomium 19 en 20; Deuteronomium 24, 3-4); Waar blijft hij nou? (Exodus 32, 1-29). Een tegenvaller (Numeri 13 en 14); Afscheid (Deuteronomium 34).
Bijbelverhalen bovenbouw: Zuinig met water (Exodus 15, 22-27); Zuinig op brood (Exodus 16 en 17,1-7). Tien leefregels (Deuteronomium 19 en 20; Deuteronomium 24,3-4); Een tweede kans (Exodus 32, 1-29). Verkeerd gezien (Numeri 13 en 14); Een afscheidskus (Bijbel) (Deuteronomium 34).