fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Gelaagde instructie

Binnen een groep zijn vaak grote verschillen op het cognitieve vlak of qua doorzettingsvermogen, concentratie en interesse. Daarom bieden we onze lessen volgens ‘gelaagde instructie’ aan. Dat betekent dat we bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) uitgaan van verschillen tussen leerlingen. De instructie aan de kinderen hangt dus af van hun behoefte en leerstijl.

Op De Hoeksteen zullen sommige kinderen bij een vak gelijk aan de slag kunnen gaan. Anderen doen mee met de instructie of gaan daarna ook naar de verlengde instructie aan de instructietafel. In onze lessen bieden we elk kind de basisstof aan die het zal moeten beheersen. Daarnaast is er herhalingsstof voor de kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel. Leerlingen die makkelijk en snel door de basisstof gaan volgen een verkorte route en krijgen dan ander verrijkingswerk.

Meer- of hoogbegaafde kinderen volgen we apart en krijgen een gedeeltelijk afwijkend programma. Soms komt het kind in aanmerking voor aanmelding bij de kangoeroeklas. Hierover kunt u meer lezen in het hoofdstuk: ‘De zorg voor onze leerlingen’.