fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Leren op niveau

Binnen een groep zijn vaak grote verschillen op het cognitieve vlak of qua doorzettingsvermogen, concentratie en interesse. Daarom bieden we onze lessen volgens ‘gelaagde instructie’ aan. Dat betekent dat we bij de basisvakken (rekenen, taal en lezen) uitgaan van verschillen tussen leerlingen. De instructie aan de kinderen hangt dus af van hun onderwijsbehoefte en leerstijl.

Op De Hoeksteen zullen sommige kinderen bij een vak gelijk aan de slag kunnen gaan. Anderen doen mee met de instructie of gaan daarna ook naar de verlengde instructie aan de instructietafel. In onze lessen bieden we elk kind de basisstof aan die het zal moeten beheersen. Daarnaast is er herhalingsstof voor de kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel.

In elke klas zitten ook leerlingen die bovengemiddeld scoren op één of meerdere vakken. Zij werken volgens een schaduwrooster met een verrijkingsmap en krijgen zo verrijkingsopdrachten aangeboden zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en boven het groepsgemiddelde blijven presteren. De leerkracht legt de leerlingen een probleem voor dat ze op eigen niveau en (soms) door samen te werken moeten oplossen. Daarnaast werken we volgens de principes van het groepsdoorbrekend werken: rekenaars, goede begrijpend lezers en goede spellers die hun jaargroep ver vooruit zijn, werken met een hogere groep mee. Andersom is ook mogelijk; dit gaat in overleg met de ouders.

Meer- of hoogbegaafde kinderen volgen we apart en krijgen een gedeeltelijk afwijkend programma. Soms komt het kind in aanmerking voor aanmelding bij de kangoeroeklas. Hierover kunt u meer lezen op de subpagina's die horen bij: ‘Ondersteuning van leerlingen & Passend Onderwijs’.